خوش آمدید!

از اینجا می توانید وارد پنل کاربری نرم افزار ارزیابی هوشمند مدیریت دارایی های فیزیکی شوید.لطفا با اطلاعات کاربری که از مدیر سازمان دریافت کرده اید، وارد شوید